Energotherm Praha - přední dodavatel tepelných čerpadel IVT a fotovoltaických systému German PV. Návrh a konzultace zdarma. Výpočet úspor a návratnosti investic.

Tepelné čerpadlo v novostavbě

Výkon tepelného čerpadla v nově postaveném domě má svá specifika. Je dobré si je uvědomit ještě dřív, než čerpadlo zprovozníte. Stává se totiž, že si lidé stěžují na malý výkon tepelného čerpadla a nízkou teplotu v domě, aniž by zohlednili nestandardní podmínky pro fungování čerpadla.

Příčiny stavu

Situace je často způsobena tím, že se jedná o první vytápění rodinného domu. Takový dům je přirozeně studený a vlhký. Tepelné čerpadlo tak kromě krytí tepelné ztráty ještě ohřívá i prochladlé stěny a podlahy domu. Velké množství tepla se také spotřebuje i na „vytažení“ vlhkosti ze stavebních konstrukcí.

Novostavba domuTepelná ztráta nového domu je při jeho prvním ohřevu mnohem větší než vypočtená ztráta, s kterou se pracovalo při návrhu čerpadla. V takovéto situaci pak tepelné čerpadlo dům samo nevytopí a je třeba využít přitop bivalentního zdroje, jenž je ve většině případů součástí tepelného čerpadla.

Start vytápění rodinného domu či jiné novostavby si proto raději stanovte na teplé měsíce – ideálně na pozdní jaroléto nebo časný podzim. Teploty venkovního vzduchu jsou v těchto obdobích většinou vysoké, a stavba tak není příliš prochladlá. Rozdíl mezi tím, když začnete vytápět v srpnu a v prosinci, je opravdu značný. Začátek vytápění v chladných měsících výrazně prodlouží dobu (řádově o týdny až měsíce), v níž se dům intenzivně prohřeje a dojde ke stabilizaci spotřeby tepla.

Situaci také zhoršují různé dokončovací práce, jejichž vedlejším důsledkem je větrání. Dům totiž připomíná spíše průchod, jehož dveřmi putují řemeslníci sem a tam. Vliv na tepelnou ztrátu mají také různé nedodělky jako neosazení těsných vstupních dveří, chybějící prahy
a jiné. Pozor i na nedokončený krb. Komín s otevřeným sopouchem dokáže v důsledku komínového efektu vysát z domu veškerý teplý vzduch.

Specifika u tepelných čerpadel země / voda

TeplomerV případě tepelných čerpadel země / voda se může zvýšená tepelná ztráta domu projevit i nižšími teplotami v primárním okruhu. Příčinou tohoto stavu je téměř nepřetržitý chod tepelného čerpadla a zvýšený topný faktor. Když tepelné čerpadlo nestíhá dům vytopit, je jeho výstupní teplota nízká – třeba jen 30 °C. Této teplotě pak odpovídá výrazně vyšší topný faktor. V některých případech tak může při prvním zátopu tepelné čerpadlo ze země odebírat i o 40 % více energie než při standardním vytápění, pro který byl primární okruh navrhnut. Po stabilizaci teploty v domě, se stabilizuje i teplota v primárním okruhu.

Základní rada tedy zní:
U novostavby vždy počítejte s určitou dobou na její „roztopení“. Začnete-li s vytápěním tepelným čerpadlem v zimních měsících, bude trvat mnohem déle, než dosáhnete požadované teploty a optimální energetické spotřeby.

Zdroj: Abeceda tepelných čerpadel – http://www.abeceda-cerpadel.cz/

  • Zdarma výpočet úspor
  • Bezplatné poradenství
  • Cenový návrh zdarma

+420 272 704 482+420 608 256 661

info@energotherm.czinfo(zavinac)energotherm(tecka)cz

Máte málo času? Využijte náš rychlý kontaktní formulář a my se vám sami ozveme.
Poptat